Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды)

 әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидалары

 және олардың мазмұнына қойылатын талаптардың

2-қосымшасы

 Жамбыл облысы әкімдігінің

тілдерді дамыту  басқармасының басшының

2018 жылғы «  » желтоқсан  №     бұйрығы

 

 

Бюджеттік бағдарламасы

264 – Жамбыл облысы әкімдігінің тілдерді дамыту басқармасы

2019-2021 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН

 

Бюджеттік бағдарламаның коды және  атауы: 001- «Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру

                                                                                                жөніндегі қызметтер»

Бюджеттік бағдарлама басшысы                         Құрманбекова Сулушаш Сәтбекқызы – Жамбыл облыс әкімдігінің тілдерді дамыту басқармасының басшысы

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі – Жамбыл облысы әкімдігінің 2016 жылғы 4 шілдедегі №204 қаулысы «Жамбыл облыс әкімдігінің тілдерді дамыту басқармасы» КММ Ереже, 2015 жылғы 12 маусымдағы Жамбыл облысы әкімінің №234-ө Өкімі «Жамбыл облысы әкімдігінің тілдерді дамыту басқармасы КММ-нің құрылымы және штат кестесі, 1997 жылғы 11 шілде №151 «ҚР Тіл туралы Заңы», Жамбыл облыстық мәслихатының 2018  жылғы 13 желтоқсандағы №30-3 шешімі, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту тарулы» №195 бұйрығы.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:  мемлекеттік басқару деңгейіне  қарай: облыстық

                                                                    мазмұнына қарай: Облыстағы мемлекеттік тіл саясатын жүзеге асыру үшін басқармаға жүктелген функцияларды орындау

                                                                     іске асыру түріне қарай: жеке

                                                                       ағымдағы/даму:ағымдағы

 

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты – Стратегиялық басымдықтарды және әлеуметтік-экономикалық дамудың негізгі бағыттарын қалыптастыру, жоспарланған кезеңге облыстық бюджет жобасын әзірлеу, жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалау, мемлекетттік мүлік мәселелері бойынша өкілеттілік.

 

Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері -Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың 100% -ға игерілуін қамтамасыз ету

 

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) – Облыстағы мемлекеттік тіл саясатын жүзеге асыру үшін басқармаға жүктелген функияларды орындау. Қызметкерлердің айлық жалақы қорымен әлеуметтік аударымдарға, ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар және өзгеде ағымдағы щығындарына, жанар-жағар май сатып алу және өзге қорларды сатып алу шығындарына, байланыс шығындарын қаржыландыру және толық игеру.

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі есептi жыл ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл 2021 жыл
1 2 3 4 5 6 7
Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру   жөніндегі қызметтер мың.теңге х 35400,0 35818,0 35903,0 36213,0
Жергілікті бюджет мың.теңге х 35400,0 35615,0 35903,0 36213,0
Республикалық  бюджет 203,0
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар мың.теңге х 35400,0 35818,0 35903,0 36213,0

 

 

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 001- «Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру

жөніндегі қызметтер»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:              011- «республикалық бюджет есебінен»

Мазмұнына байланысты                                   трансферттер

Ағымдағы/даму                                                   ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) –  2015 жылғы 12 маусымдағы Жамбыл облысы әкімінің №234-ө Өкімі «Жамбыл облыс әкімдігінің тілдерді дамыту басқармасы КММ-нің құрылымы және штат кестесі, Мемлеккеттік басшысының 2018 жылдың 5 қазандағы «Қазақстандықтердың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі жалпыұлттық іс-шаралар жоспарының 2-тармағы «Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын өсәру» бойынша және Қазақстан Республикасы Үкіметінің тапсырмаларына сәйкес, «Азаматтық қызметшілерге, бюджет қаражат есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы №1193 қаулысына өзгерістер енгізу туралы.

 

тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі есептi жыл ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл 2021 жыл
Еңбек ақының өсуімен қамтылған мемлекеттік қызметшілердің саны адам Х Х 0

 

Х Х
Қосымша еңбек ақымен қамтылған еңбек шартымен жұмыс істейтін (штаттан тыс) қызметкерлердің саны адам Х

 

Х 2

 

Х

 

Х

 

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі есептi жыл ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл 2021 жыл
Басқарманың қызметкерлеріне еңбекақыларын, қолданыстағы заңнамаларына сәйкес уақытылы төлеу мың.теңге х х 183,0 х х
Жұмыс берушілердің жарналарын уақытылы төлеу мың.теңге х х 20,0 х х
х х 203,0 х х

 

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 001- «Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру

жөніндегі қызметтер»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:               015- «жергілікті бюджет есебінен»

 

Мазмұнына байланысты – облыстық

Ағымдағы/даму                  -ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) –    Қызметкерлердің айлық жалақы қорымен әлеуметтік аударымдарға, ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар және өзгеде ағымдағы щығындарына, жанар-жағар май сатып алу және өзге қорларды сатып алу шығындарына, байланыс шығындарын қаржыландыру және толық игеру.

тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі есептi жыл ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл 2021 жыл
Мекеме қызметкерлерін уақытылы еңбек ақысымен қамтамас ету барлығы адам х 15 15

 

 

15 15
Кеңсе тауарлармен және жабдықтармен қамтамасыз етілген қызметкерлер адам х 15 15 15 15
байланыс  абонеттік номерлер саны дана х 14 14 14 14
Қызметкерлерді ИНТЕРНЕТ жүйесімен қамтамасыз ету дана х 1 1 1 1
Отын, жанар-жағар май материалдары мен жөндеу қызметін көрсету қызметтік автокөліктер саны дана х 1 1 1 1
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі есептi жыл ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл 2021 жыл
Басқарманың қызметкерлеріне еңбекақыларын, демалысақыларын және жәрдемақыларын қолданыстағы заңнамаларына сәйкес уақытылы төлеу мың.теңге х 25788,0 24524,0 24524,0 24524,0
Жұмыс берушілердің жарналарын уақытылы төлеу мың.теңге х 2406,1 2141,0 2141,0 2141,0
Басқарма қызметімен байланысты төлемдерді уақтылы жүргізу мың.теңге х 1434,0 1846,0 1846,0 1846,0
Басқарма қызметімен және тауарларды сатып алуға байланысты төлемдерді уақтылы жүргізу мың.теңге х 3703,9 4142,0 4429,0 4452,0
Қызметкерлердің іс-сапар шығындарының уақытылы өтелуін қамтамасыз ету мың.теңге х 2068,0 2962,0 2962,0 2962,0
барлығы мың.теңге х 35400,0 35615,0 35903,0 36213,0

 

Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды)

әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидалары

және олардың мазмұнына қойылатын талаптардың

2-қосымшасы

 

Жамбыл облысы әкімдігінің

тілдерді дамыту  басқармасының басшының

2018 жылғы «     »  ____________

№___   бұйрығы

 

Бюджеттік бағдарламасы

264 – Жамбыл облысы әкімдігінің тілдерді дамыту басқармасы

2019-2021 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН

 

Бюджеттік бағдарламаның коды және  атауы:   002- «Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту»

Бюджеттік бағдарлама басшысы :                       Құрманбекова Сулушаш Сәтбекқызы – Жамбыл облыс әкімдігінің тілдерді дамыту басқармасының

                                                                                                                                                          басшысы

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі – Жамбыл облысы әкімдігінің 2016 жылғы 4 шілдедегі №204 қаулысы «Жамбыл облыс әкімдігінің тілдерді дамыту басқармасы» КММ Ереже, Жамбыл облысында Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 29 маусымдағы №110 Жарлығымен бекітілген «Қазақстан Республикасындағы тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын» жүзеге асыру мақсатында қабылданған Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы»  2018 жылғы  2 шілдедегі №401 қаулысы, 1997 жылғы 11 шілде №151 «ҚР Тіл туралы» Заңы. 1997 жылғы 11 шілде №151 «ҚР Тіл туралы» Заңың,  Жамбыл облыстық мәслихатының 2018 жылғы 13 желтоқсандағы №30-3 шешімі, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту тарулы» №195 бұйрығы

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне  қарай:               облыстық

мазмұнына қарай:                                                    мемлекеттік тіл саясатын жүзеге асыратын іс-шаралар өткізу                                                                                         

          іске асыру түріне қарай:                                         жеке

ағымдағы/даму:                                                       ағымдағы

 

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты – Мемлекеттік тілдің дамуы, ағылшын тілін, орыс тілін оқып-үйренуүшін, облыста тұратын этникалық топтардың тілдерін дамыту үшін басымдық жағдайлар жасауға бағытталған шығындар.

Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері – Мемлекеттік тілдің әлеуметтік-коммуникативтік функцияларын кеңейту және нығайту. Үш тілді дамытуға арналған  жоспарлы нысаналы индикаторлар 1)облыстағы мемлекеттік тілді меңгерген  тұрғындардың үлесін арттыру – 99% , 2) облыстағы ағылшын тілін меңгерген  тұрғындардың үлесін арттыру -16,6%, 3) Үш тілді  (мемлекеттік, орыс және ағылшын) меңгерген  тұрғындардың үлесін арттыру-13,5% қол жеткізуге,  Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы негізінде және мемлекеттік бағдарламасының көрсеткіштеріне қол жеткізу үшін тілдерді қолдану мен дамыту жөніндегі ісшаралар жоспары бойынша өткізілетін дәстүрлі байқауларды өткізу, «Мемлекеттік тілді оқыту орталығы» МКҚК қызметкерлерін уақытылы еңбек ақысымен қамтамас ету. «Мемлекеттік тілді оқыту орталығының қызметіне біліктілік талаптарының енгізілуіне және аккредиттеуден өтуіне байланысты мемлекеттік тілді оқытудың әдістемелік әлеуетін көтеру, материалдық-техникалық базасын жаңа талаптар деңгейіне нығайтуға.

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) – Мемлекеттік тілдің әлеуметтік-коммуникативтік функцияларын кеңейту және нығайту. Мемлекеттік тілдің дамуы, ағылшын тілін, орыс тілін оқып-үйрену үшін, облыста тұратын этникалық топтардың тілдерін дамыту үшін басымдық жағдайлар жасау, «Мемлекеттік тілді оқыту орталығы» МКҚК қызметкерлерін уақытылы еңбек ақысымен қамтамас ету барлығы  штаттық бірлік -43 адам, штаттан тыс қызметкерлер -36 адам,мемлекеттік тілді дамыту, мемлекеттік тіл саясатын насихаттау мақсатында ғылыми-тәжірибе  конференцияларын, кеңес мәжілістерді, «дөңгелек үстелдерді», байқауларды, фестивальдерді, олимпиада мен тренингтер өткізу 28 іс шара

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі есептi жыл ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл 2021 жыл
1 2 3 4 5 6 7
«Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту» мың.теңге 127641,0 126478,0 127846,0 129970,0 133001,0
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар мың.теңге 127641,0 126478,0 127846,0 127641,0 133001,0
Жергілікті бюджет мың.теңге 127641,0 126478,0 127042,0 127641,0 133001,0
Республикалық бюджет 804,0 0,0 0,0

 

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 002- «Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: 011- «Республикалық бюджет есебінен»

мазмұнына байланысты – Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді

көрсету

Ағымдағы/даму                  -ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) –  Мемлеккеттік басшысының 2018 жылдың 5 қазандағы «Қазақстандықтердың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі жалпыұлттық іс-шаралар жоспарының 2-тармағы «Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын өсәру» бойынша және Қазақстан Республикасы Үкіметінің тапсырмаларына сәйкес, «Азаматтық қызметшілерге, бюджет қаражат есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы №1193 қаулысына өзгерістер енгізу туралы.

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі есептi жыл ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл 2021 жыл
Еңбек ақының өсуімен қамтылған  қамтылған қызметкерлердің саны адам  

х

 

х

 

19

 

х

 

х

 

 

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі есептi жыл ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл 2021 жыл
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен мың.теңге  

х

 

х  

804,0

 

х

 

х

Барлығы мың.теңге     804,0 х х

 

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 002- «Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: 015- «жергілікті бюджет есебінен»

мазмұнына байланысты – облыстық

Ағымдағы/даму                  -ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) –      Мемлекеттік тілдің әлеуметтік-коммуникативтік функцияларын кеңейту және нығайту. Мемлекеттік тілдің дамуы, ағылшын тілін, орыс тілін оқып-үйренуүшін, облыста тұратын этникалық топтардың тілдерін дамыту үшін басымдық жағдайлар жасау

тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі есептi жыл ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл 2021 жыл
«Мемлекеттік тілді оқыту орталығы» МКҚК қызметкерлерін уақытылы еңбек ақысымен қамтамас ету барлығы адам 78 78 78 78 78
штаттық бірлік 42

 

42

 

42

 

42

 

42

 

штаттан тыс қызметкерлер 36

 

36

 

36

 

36

 

36

 

Мемлекеттік тілді дамыту, мемлекеттік тіл саясатын насихаттау мақсатында ғылыми-тәжірибе  конференцияларын, кеңес мәжілістерді, «дөңгелек үстелдерді», байқауларды, фестивальдерді, олимпиада мен тренингтер өткізу дана 16 16 28 28 28
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі есептi жыл ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл 2021 жыл
Мемлекеттік тілді дамыту, мемлекеттік тіл саясатын насихаттау мақсатында ғылыми-тәжірибе  конференцияларын, кеңес мәжілістерді, «дөңгелек үстелдерді», байқауларды, фестивальдерді, олимпиада мен тренингтер өткізу мың.теңге 41848,0 39946,0 41105,0 41704,0 47064,0
«Мемлекеттік тілді оқыту орталығы» МКҚК қызметкерлерін уақытылы еңбек ақысымен қамтамас ету барлығы мың.теңге 85793,0 86532,0  85937,0  85937,0  85937,0
Барлығы мың.теңге 127641,0 126478,0 127042,0 127641,0 133001,0

 

 

ПІКІР ҚАЛДЫРУ